Πρόγραμμα Στάσης

819 ΝΕΚΡ. ΣΧΙΣΤΟΥ - ΠΕΡΑΜΑ [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε κυριακή 05:00-19:00]
1η ΒΙΠΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:08)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
7 07:58
8 08:48
9 09:38 09:58
10 10:28 10:48
11 11:38 11:58
12 12:28 12:48
13 13:18 13:38
14 14:08 14:58 14:28
15 15:48 15:18
16 16:53 16:08
17 17:48
18 18:58
19 19:58