Πρόγραμμα Στάσης

819 ΝΕΚΡ. ΣΧΙΣΤΟΥ - ΠΕΡΑΜΑ [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε κυριακή 05:00-19:00]
3η ΒΙΠΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:10)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
8 08:00 08:50
9 09:40
10 10:30 10:00 10:50
11 11:40
12 12:30 12:00 12:50
13 13:20 13:40
14 14:10 14:30
15 15:00 15:50 15:20
16 16:55 16:10
17 17:50
18
19 19:00
20 20:00