Πρόγραμμα Στάσης

819 ΝΕΚΡ. ΣΧΙΣΤΟΥ - ΠΕΡΑΜΑ [Εναλλακτική λόγω λαϊκής κάθε κυριακή 05:00-19:00]
ΝΕΚΡ. ΣΧΙΣΤΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:00)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Κυριακή,Σάββατο
7 07:50
8 08:40
9 09:30 09:50
10 10:20 10:40
11 11:30 11:50
12 12:20 12:40
13 13:10 13:30
14 14:00 14:50 14:20
15 15:40 15:10
16 16:45 16:00
17 17:40
18 18:50
19 19:50