Πρόγραμμα Στάσης

829 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ-ΣΤ.ΑΙΓΑΛΕΩ-ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:35)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο
5 05:551 05:551
6 06:15 06:201 06:40 06:15 06:55
7 07:00 07:25 07:50 07:203 07:40
8 08:15 08:303 08:45 08:05 08:25 08:50
9 09:05 09:25 09:40 09:15 09:50
10 10:00 10:25 10:55 10:25
11 11:20 11:40 11:55 11:00 11:25 11:50
12 12:15 12:35 12:50 12:15 12:40
13 13:10 13:30 13:45 13:05 13:30 13:55
14 14:05 14:25 14:40 14:20 14:45
15 15:00 15:20 15:35 15:55 15:10 15:35
16 16:15 16:30 16:50 16:00 16:25 16:55
17 17:10 17:25 17:45 17:25
18 18:10 18:40 18:00 18:35
19 19:05 19:25 19:50 19:10 19:45
20 20:20 20:45 20:15
21 21:35 21:05 21:552
22 22:20
23 23:052
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ (ΣΤΑΣΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ).
2 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ (ΣΤΑΣΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ).
3 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΣΤΑΣΗ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ (ΘΗΒΩΝ).