Πρόγραμμα Στάσης

829 ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΣΤ. ΑΙΓΑΛΕΩ - ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ [ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΟΓΩ ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ 05:00-17:00]
ΠΛ. ΔΑΒΑΚΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:25)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή Σάββατο
5 05:451 05:451
6 06:05 06:101 06:30 06:50 06:05 06:45
7 07:15 07:40 07:103 07:30 07:55
8 08:05 08:203 08:35 08:55 08:15 08:40
9 09:15 09:30 09:50 09:05 09:40
10 10:15 10:45 10:15 10:50
11 11:10 11:30 11:45 11:15 11:40
12 12:05 12:25 12:40 12:05 12:30 12:55
13 13:00 13:20 13:35 13:55 13:20 13:45
14 14:15 14:30 14:50 14:10 14:35
15 15:10 15:25 15:45 15:00 15:25 15:50
16 16:05 16:20 16:40 16:15 16:45
17 17:00 17:15 17:35 17:15 17:50
18 18:00 18:30 18:55 18:25
19 19:15 19:40 19:00 19:35
20 20:10 20:35 20:05 20:55
21 21:25 21:452
22 22:10 22:552
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ (ΣΤΑΣΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ).
2 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΩΝ (ΣΤΑΣΗ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ).
3 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΣΤΑΣΗ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ (ΘΗΒΩΝ).