Πρόγραμμα Στάσης

836 ΠΑΛΑΣΚΑ - ΠΛ. ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
ΑΣΩΜΑΤΩΝ (Χρόνος από αφετηρία: 00:49)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή