Πρόγραμμα Στάσης

841 ΠΕΡΑΜΑ - ΣΤ. ΝΙΚΑΙΑ (ΑΠΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ ΠΕΡΑΜΑ)
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ SHELL (Χρόνος από αφετηρία: 00:34)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
5 05:341
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΣΤΑΣΗ ΝΕΡΟ.