Πρόγραμμα Στάσης

841 ΠΕΡΑΜΑ - ΣΤ. ΝΙΚΑΙΑ (ΑΠΟ ΝΕΡΟ ΕΩΣ ΠΕΡΑΜΑ)
ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:42)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
5 05:421
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΣΤΑΣΗ ΝΕΡΟ.