Πρόγραμμα Στάσης

848 ΝΕΑΠΟΛΗ - ΧΑΡΑΥΓΗ
ΧΑΡΑΥΓΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:27)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
8 08:071
# Εξαιρέσεις
1 ΕΙΔΙΚΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ.