Πρόγραμμα Στάσης

848 ΝΕΑΠΟΛΗ - ΧΑΡΑΥΓΗ
ΧΑΡΑΥΓΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:28)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
8 08:081
# Εξαιρέσεις
1 ΕΙΔΙΚΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ.