Πρόγραμμα Στάσης

848 ΝΕΑΠΟΛΗ - ΧΑΡΑΥΓΗ
ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:10)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
7 07:501
# Εξαιρέσεις
1 ΕΙΔΙΚΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ.