Πρόγραμμα Στάσης

848 ΝΕΑΠΟΛΗ - ΧΑΡΑΥΓΗ
ΣΧΟΛΕΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:11)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
7 07:511
# Εξαιρέσεις
1 ΕΙΔΙΚΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ.