Πρόγραμμα Στάσης

848 ΝΕΑΠΟΛΗ - ΧΑΡΑΥΓΗ
ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΤΕΓΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:13)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
7 07:531
# Εξαιρέσεις
1 ΕΙΔΙΚΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ.