Πρόγραμμα Στάσης

848 ΝΕΑΠΟΛΗ - ΧΑΡΑΥΓΗ
ΑΣΤΡΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:14)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
7 07:541
# Εξαιρέσεις
1 ΕΙΔΙΚΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ.