Πρόγραμμα Στάσης

848 ΝΕΑΠΟΛΗ - ΧΑΡΑΥΓΗ
ΑΣΤΡΟΝ (Χρόνος από αφετηρία: 00:16)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
7 07:561
# Εξαιρέσεις
1 ΕΙΔΙΚΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ.