Πρόγραμμα Στάσης

848 ΝΕΑΠΟΛΗ - ΧΑΡΑΥΓΗ
ΓΗΠΕΔΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:07)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
7 07:471
# Εξαιρέσεις
1 ΕΙΔΙΚΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ.