Πρόγραμμα Στάσης

848 ΝΕΑΠΟΛΗ - ΧΑΡΑΥΓΗ
ΠΑΛ. ΤΕΡΜΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:00)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
7 07:401
# Εξαιρέσεις
1 ΕΙΔΙΚΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ.