Πρόγραμμα Στάσης

848 ΝΕΑΠΟΛΗ - ΧΑΡΑΥΓΗ
2η ΓΚΟΥΡΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:02)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
7 07:421
# Εξαιρέσεις
1 ΕΙΔΙΚΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ.