Πρόγραμμα Στάσης

848 ΝΕΑΠΟΛΗ - ΧΑΡΑΥΓΗ
3η ΓΚΟΥΡΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:04)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
7 07:441
# Εξαιρέσεις
1 ΕΙΔΙΚΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ.