Πρόγραμμα Στάσης

848 ΧΑΡΑΥΓΗ - ΝΕΑΠΟΛΗ
ΣΧΟΛΕΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:26)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
14 14:411
# Εξαιρέσεις
1 ΕΙΔΙΚΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ.