Πρόγραμμα Στάσης

848 ΧΑΡΑΥΓΗ - ΝΕΑΠΟΛΗ
ΚΕΡΑΤΣΑΚΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:10)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
14 14:251
# Εξαιρέσεις
1 ΕΙΔΙΚΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ.