Πρόγραμμα Στάσης

848 ΧΑΡΑΥΓΗ - ΝΕΑΠΟΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:11)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
14 14:261
# Εξαιρέσεις
1 ΕΙΔΙΚΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ.