Πρόγραμμα Στάσης

848 ΧΑΡΑΥΓΗ - ΝΕΑΠΟΛΗ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:14)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
14 14:291
# Εξαιρέσεις
1 ΕΙΔΙΚΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ.