Πρόγραμμα Στάσης

864 ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:00)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
6 06:30
7 07:00
8
9
10 10:00
11
12
13 13:55
14 14:45
15
16
17 17:50