Πρόγραμμα Στάσης

864 ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
1η ΜΟΥΡΙΚΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:35)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
6 06:25
7 07:05 07:35
8 08:30
9
10 10:35
11
12
13
14 14:30
15 15:20
16
17
18 18:25