Πρόγραμμα Στάσης

864 ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
2η ΜΟΥΡΙΚΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:36)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
6 06:26
7 07:06 07:36
8 08:31
9
10 10:36
11
12
13
14 14:31
15 15:21
16
17
18 18:26