Πρόγραμμα Στάσης

864 ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
2η ΜΟΥΡΙΚΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:37)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
7 07:07 07:37
8
9
10 10:37
11
12
13
14 14:32
15 15:22
16
17
18 18:27