Πρόγραμμα Στάσης

864 ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΟΤΕ (Χρόνος από αφετηρία: 00:03)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
5 05:53
6 06:33
7 07:03 07:58
8
9
10 10:03
11
12
13 13:58
14 14:48
15
16
17 17:53