Πρόγραμμα Στάσης

864 ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΣΤΡΟΦΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:04)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
5 05:54
6 06:34
7 07:04 07:59
8
9
10 10:04
11
12
13 13:59
14 14:49
15
16
17 17:54