Πρόγραμμα Στάσης

864 ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:05)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
5 05:55
6 06:35
7 07:05
8 08:00
9
10 10:05
11
12
13
14 14:00 14:50
15
16
17 17:55