Πρόγραμμα Στάσης

864 ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΠΛ. ΑΝΩ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:06)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
5 05:56
6 06:36
7 07:06
8 08:01
9
10 10:06
11
12
13
14 14:01 14:51
15
16
17 17:56