Πρόγραμμα Στάσης

864 ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΑΓΓΕΛΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:08)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
5 05:58
6 06:38
7 07:08
8 08:03
9
10 10:08
11
12
13
14 14:03 14:53
15
16
17 17:58