Πρόγραμμα Στάσης

864 ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΤΡΟΧΑΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:27)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
6 06:17 06:57
7 07:27
8 08:22
9
10 10:27
11
12
13
14 14:22
15 15:12
16
17
18 18:17