Πρόγραμμα Στάσης

864 ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:30)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
6 06:20
7 07:00 07:30
8 08:25
9
10 10:30
11
12
13
14 14:25
15 15:15
16
17
18 18:20