Πρόγραμμα Στάσης

864 ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΣΤΡΟΦΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:34)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
7 07:04 07:34
8
9
10 10:34
11
12
13
14 14:29
15 15:19
16
17
18 18:24