Πρόγραμμα Στάσης

864 ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΣΤΡΟΦΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:32)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
6 06:22
7 07:02 07:32
8 08:27
9
10 10:32
11
12
13
14 14:27
15 15:17
16
17
18 18:22