Πρόγραμμα Στάσης

864 ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΟΤΕ (Χρόνος από αφετηρία: 00:33)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
6 06:23
7 07:03 07:33
8 08:28
9
10 10:33
11
12
13
14 14:28
15 15:18
16
17
18 18:23