Πρόγραμμα Στάσης

864 ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:23)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
6 06:13 06:53
7 07:23
8 08:18
9
10 10:23
11
12
13
14 14:18
15 15:08
16
17
18 18:13