Πρόγραμμα Στάσης

864 ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
3η ΜΟΥΡΙΚΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:38)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
7 07:08 07:38
8
9
10 10:38
11
12
13
14 14:33
15 15:23
16
17
18 18:28