Πρόγραμμα Στάσης

864 ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΠΑΡΑΛΙΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:00)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
5 05:50
6 06:30
7 07:00 07:55
8
9
10 10:00
11
12
13 13:55
14 14:45
15
16
17 17:50