Πρόγραμμα Στάσης

864 ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ (Χρόνος από αφετηρία: 00:24)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
6 06:14 06:54
7 07:24
8 08:19
9
10 10:24
11
12
13
14 14:19
15 15:09
16
17
18 18:14