Πρόγραμμα Στάσης

864 ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
SATO (Χρόνος από αφετηρία: 00:12)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
6 06:02 06:42
7 07:12
8 08:07
9
10 10:12
11
12
13
14 14:07 14:57
15
16
17
18 18:02