Πρόγραμμα Στάσης

864 ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
CONVEX (Χρόνος από αφετηρία: 00:13)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
6 06:03 06:43
7 07:13
8 08:08
9
10 10:13
11
12
13
14 14:08 14:58
15
16
17
18 18:03