Πρόγραμμα Στάσης

864 ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:14)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
6 06:04 06:44
7 07:14
8
9
10 10:14
11
12
13
14 14:09 14:59
15
16
17
18 18:04