Πρόγραμμα Στάσης

864 ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΓΕΩΡ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:09)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
5 05:59
6 06:39
7 07:09
8 08:04
9
10 10:09
11
12
13
14 14:04 14:54
15
16
17 17:59