Πρόγραμμα Στάσης

864 ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ (Χρόνος από αφετηρία: 00:22)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
6 06:12 06:52
7 07:22
8 08:17
9
10 10:22
11
12
13
14 14:17
15 15:07
16
17
18 18:12