Πρόγραμμα Στάσης

864 ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
INTERMETAL (Χρόνος από αφετηρία: 00:18)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
6 06:08 06:48
7 07:18
8 08:13
9
10 10:18
11
12
13
14 14:13
15 15:03
16
17
18 18:08