Πρόγραμμα Στάσης

864 ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
LSH (Χρόνος από αφετηρία: 00:19)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
6 06:09 06:49
7 07:19
8 08:14
9
10 10:19
11
12
13
14 14:14
15 15:04
16
17
18 18:09