Πρόγραμμα Στάσης

864 ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΚΑΝΑΚΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:20)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
6 06:10 06:50
7 07:20
8 08:15
9
10 10:20
11
12
13
14 14:15
15 15:05
16
17
18 18:10