Πρόγραμμα Στάσης

864 ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΝΕΖΗ (Χρόνος από αφετηρία: 00:21)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
6 06:11 06:51
7 07:21
8 08:16
9
10 10:21
11
12
13
14 14:16
15 15:06
16
17
18 18:11