Πρόγραμμα Στάσης

864 ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΝΟΒΑΣΩΛ (Χρόνος από αφετηρία: 00:15)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
6 06:05 06:45
7 07:15
8 08:10
9
10 10:15
11
12
13
14 14:10
15 15:00
16
17
18 18:05