Πρόγραμμα Στάσης

864 ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΓΟΥΛΑΣ (ΚΥΚΛΙΚΗ)
ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ (Χρόνος από αφετηρία: 00:16)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
6 06:06 06:46
7 07:16
8 08:11
9
10 10:16
11
12
13
14 14:11
15 15:01
16
17
18 18:06