Πρόγραμμα Στάσης

866 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ - ΣΤ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ (ΑΠΟ ΣΤ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ΕΩΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ)
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Χρόνος από αφετηρία: 00:26)
Ώρα Δευτέρα-Παρασκευή
8 08:161
9
10
11
12
13
14
15
16 16:061
# Εξαιρέσεις
1 ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΣΤ. ΜΕΤΡΟ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ΠΡΟΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟ.